ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,

Долуподписаните организации от сектор Земеделие, които работят за развитието на българското земеделие, остро възразяват срещу атаките от последните дни срещу работата на министър Румен Порожанов и обявеното искане на оставката на директора на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ на МЗХГ, г-н Георги Праматаров.

Категорично се противопоставяме срещу предприетата крайна мярка, която застрашава експертния управленски капацитет и излага на риск нормалния работен режим, особено в настоящия ключов за сектора ни период, свързан с подготовката на България за Общата селскостопанска политика след 2020г.
Господин Праматаров е безспорен професионалист и доказан във времето експерт от най-високо ниво.

Предвид непрекъснатото текучество и трайно установеният дефицит на качествени кадри и специалисти, който изпитва МЗХГ, настояваме за отмяна на крайното решение за освобождаването на ръководителя на горепосочената дирекция и за оставането му на тази длъжност!
18.07.2018 г.
1. Асоциация на земеделските производители в България
2. Национална асоциация на зърнопроизводителите/НАЗ
3. Национален съюз на говедовъдите в България/НСГБ
4. Национален съюз на земеделските кооперации в България
5. Национален съюз на говедовъдите в България
6. Асоциация на черношарените говеда
7. Асоциация на млекопреработвателите в България
8. Асоциация на овощарите в България
9. Съюз на овощарите в България
10. Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010
11. Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България
12. Национална асоциация на младите фермери в България
13. Съюз на българските мелничари
14. Федерация на независимите синдикати от земеделието
15. Съюз на оризопроизводителите в България
16. Българска асоциация биопродукти
17. Национална асоциация на производителите и прерработвателите на черупкови плодове
18. Национална био асоциация
19. Национална браншова организация- български пчеларски съюз
20. Фондация за биологично земеделие „БИОСЕЛЕНА“
21. Институт за агростратегии и иновации
22. Асоциация на млекопреработвателите в България