Интервюта

Поздравление за настъпващите Коледни и Новогодишни празници от Председателя на НАЗ

До членовете на НАЗ

Уважаеми колеги зърнопроизводители,

На прага на новата 2018 година календарът отново ни подсеща, че е време за равносметка на отминалите 12 месеца. Оценявайки събитията и фактите не бихме могли да отъждествим еднозначно 2017 година.

Положителните и неблагоприятните аспекти си отстъпваха позиции в едно или друго направление. Една част от трудностите бяха продиктувани от вътрешнополитически трусове и смяната на правителства, като не можем да отречем, че в крайна сметка някои от тях бяха преодолени. Други засягаха производственото измерение, както и нормотворческия процес. Изникнаха и нови предизвикателства, на които ще продължим да търсим решение.

През 2017 г. сектор Зърнопроизводство реализира резултати, отреждащи му отново челно място в селското стопанство на страната. Принос, който не би бил възможен без труда и стремежа на стопанствата към развитие и усъвършенстване.

Успех и престиж за НАЗ в международен план бе установяването на сътрудничество с групата на земеделските камари от Централна и Източна Европа, а така също и домакинството на международната конференция „Мир и земеделие“, посетена от правителствените и неправителствените делегации на 12 държави членки.

Пристъпваме в новата година, изпълнени с увереност и самочувствие, с нови сили и оптимизъм, с последователност при отстояване на общите ни принципи и приоритети в защита на българската земя и земеделието.

Големите християнски празници са повод да си припомним и прославим нравствените и духовни добродетели, да бъдем достойни и почтени, да поддържаме взаимно разбирателство и единство помежду си.

Пожелавам на вас и вашите близки да се радвате на крепко здраве и сполука във всяко начинание! Нека 2018 година бъде щедра и благодатна, и да поощри стабилността и прогреса на Българското Зърнопроизводство!

22.12.2017 г.

Светослав Русалов,
Председател на УС на НАЗ

Коментирай:

comments

To Top