ОТНОСНО: Изразяване на подкрепа на завишения контрол и проверки в сектор земеделие от МЗХГ и ДФЗ

Националната асоциация на зърнопроизводителите винаги е защитавала прозрачното управление в ресор земеделие. Нашите членове са подлагани на постоянни проверки от контролните органи. Ние се придържаме към всички законови изисквания и спазваме разпоредбите на регламентите и наредбите в страната.

Призоваваме за спокойствие в сектор земеделие и продължаване на политиката за надграждане и развитие на най-важния за страната ни ресор, който осигурява храната и ресурсите за нейното производство.

Апелираме да не се използва сектор земеделие за политически цели и нападки, защото това няма да доведе до положителен резултат за българските земеделски производители, които не спряха своята работа дори през трудните месеци на извънредното положение.

Предстоят ни важни месеци, свързани с предстоящия нов програмен период и важни преговори за бъдещата Обща селскостопанска политика. Нужно е обединение и единомислие в посока развитието на България като успешна аграрна страна.