Новини

Постигнати договорености с министър-председателя Бойко Борисов

Снимка: БТА

2 април 2018 г., София

Земеделските производители получиха гаранции от премиера Борисов, че исканията им ще бъдат отразени в законопроекта за горивата. Договореностите бяха декларирани при проведената на 2 април 2018 г. среща между министър-председателя, земеделските организации – НАЗ, НСЗКБ и АЗПБ, министъра на земеделието Румен Порожанов, финансовия министър Владислав Горанов и вносителя на законопроекта Емил Димитров.

По време на срещата всички страни потвърдиха, че земеделските производители не са търговци на горива и поради това тяхната дейност не трябва да бъде финансово и административно натоварвана с допълнителни регулации.

Общите положения, по които бе постигнато съгласие да бъдат прокарани в окончателния вариант на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са следните:

1) Въвеждане на завишени санкции в съответствие със Закона за административните нарушения и наказания;
2) Съдовете на ЗП ще бъдат третирани като поставяеми обекти за зареждане и няма да се прилагат изискванията по ЗУТ, т.е. ще се изисква съдовете да бъдат разположени в конкретен имот;
3) Отпадане на изискванията за обезпечения за регистрация при транспорт и „търговия на дребно“ (20 000 лв. за всеки обект и 3 000 лв. за всяко моторно превозно средство, с което се извършва транспорт);
4) При евентуално приемане на Закона, срокът за привеждане в съответствие с неговите разпоредби да бъде до 31 декември 2018 г.;
5) Да не се въвеждат изисквания за транспортирането на гориво до 1000 литра (без ADR);
6) Запазване на входящия контрол на гориво в стопанството, съгласно Наредба Н-18. Да бъде разработен хартиен и/или електронен регистър за разходваното гориво за собствени нужди, без изискване за монтиране на нивомерни и фискални устройства.

След даденото официално потвърждение от страна на изпълнителната власт и на вносителя на законопроекта за постигнатото споразумение, НАЗ отменя насрочените за 3 април 2018 г. протестни действия.

Коментирай:

comments

To Top