Новини

Правителството одобри схемите за национални доплащания за 2010 г.

В съответствие с решението на Европейската комисия, Министерският съвет одобри схемите за национални доплащания, по които земеделските производители ще бъдат подпомагани през 2010 г. Те са за хектар земеделска земя, за крави с бозаещи телета, за клане на говеда, за говеда, за овце-майки и кози-майки.

Разпределението на доплащанията на хектар земеделска земя с изключение на площите, заети с винени сортове лозя, ягоди и малини за преработка, тютюн и постоянни пасища, са с максимален размер от 293 374 500 лева, които ще бъдат предвидени в бюджета за 2011 г.

В бюджета са предвидени доплащания за животни в размер до 74 млн. лв. от които 67 млн. са за 2010 г., а 7 млн. – за 2011 г. Доплащания за крави с бозаещи телета ще бъдат разпределени за най-малко пет крави с бозаещи телета в стопанството, което не притежава индивидуална млечна квота.

Средства ще бъдат изплащани при клане на животни или при износа им за трета държава за най-малко 5 бика, волове, крави и юници на възраст над осем месеца или телета на възраст до осем месеца и с кланично тегло до 185 кг. Доплащания ще има за минимум 10 говеда, които са били отглеждани в стопанството към 28 февруари 2009 г. и за минимум 50 и повече овце-майки и кози-майки (заедно или поотделно), отглеждани в стопанството.

Коментирай:

comments

To Top