Новини

Празнично обръщение

До членовете на НАЗ

Уважаеми зърнопроизводители,
Скъпи колеги,

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници настъпва моментът за ретроспекция на изминалата година. От нея ние ще запомним перипетиите, но също и постиженията.

Ако трябва да откроим част от предизвикателствата, които ни поднесе 2016 година, не бихме могли да подминем: кампанията по очертаване на площите за подпомагане, промененият орнитологичен слой по мярка 10 от ПРСР 2014-2020, изменението на наредбата за движението на извънгабаритната земеделска техника, кампанията по сключване на доброволните споразумения за създаване на масиви за ползване и прибързаната промяна на ЗСПЗЗ.

Пред земеделския сектор продължава на дневен ред да стои приемането на Закон за браншовите организации. За съжаление проведените обсъждания и срещи между неправителствените организации и законодателния орган останаха безрезултатни. Осъзнатата обаче от браншовете необходимост и подкрепа за нормативния акт, изисква възобновяване на усилията в тази посока. Като радетел на идеята, НАЗ ще продължи да настоява за прилагането на работещ Закон за браншовите организации.

Реформата на противоградовата система на страната бе една от горещите теми през 2016 г. Недоизяснените въпросителни предполагат разгръщане на дебата в общественото пространство.
Годината за някои земеделски стопани бе щедра откъм добиви, а за други се превърна в изпитание. Пазарите, от своя страна, също не бяха благосклонни към труда на фермерите, като ги подложиха на натиска на рекордно ниски изкупни цени в разгара на търговския сезон.

Нека не забравяме и поводите за удовлетворение от свършената работа, сред които: възможността за ефективна защита на семената от царевица и слънчоглед, ревизирането на обвързаното с производството подпомагане, по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 – преразглеждането на приоритетните култури и възможността за прехвърляне на заявления от първия прием.

Няма как да не причислим към положителните събития извънредния трансфер на част от европейското плащане по СЕПП за Кампания 2016. Приведена в действие бе и дългоочакваната схема за намален акциз за земеделско гориво, но помощта все още не е достигнала до всички кандидатствали реални земеделски стопани.

Шестият Национален агро семинар и преминалият под неговия знак първи юбилей на НАЗ умножиха празника за членовете на Асоциацията. Високата оценка, която намери отзвук в общественото пространство, е признание за поредния успех на форума.

По пътя към постигане на целите се върви с много постоянство, воля, настойчивост и гъвкавост при вземането на решения, и НАЗ ще продължи да поддържа този курс, в името на Българското Зърнопроизводство!

В духа на светлите християнски празници, пожелавам на вас и вашите близки те да бъдат изпълнени с веселие и радост! Нека новата 2017 година бъде изобилна и плодородна с благоприятни възможности за пазарна реализация.

Бъдете здрави!

24.12.2016 г.

Светослав Русалов,
Председател на УС на НАЗ

Коментирай:

comments

To Top