Новини

Представители на НАЗ участваха в обсъждане на ОСП след 2013 г.

24 септември 2012 г., гр. София. Ангел Вукодинов (председател на УС на НАЗ), Радослав Христов (заместник-председател на УС на НАЗ) и Наталия Тодорова (изпълнителен директор на НАЗ) участваха в дискусия, посветена на бъдещата ОСП. Конференцията „50 години ОСП и нейното бъдеще след 2013 г.” бе организирана от Представителството на Европейската комисия у нас. Зинаида Златанова (ръководител на Представителството на ЕК в България) и Марио Милушев (директор ГД „Земеделие” на ЕК) поставиха началото на конференцията, а официален гост бе заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров. Заради ангажименти в Брюксел министърът на земеделието Мирослав Найденов не успя да вземе участие в конференцията, както бе предвидено по програма.

Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да е разбираема и общодостъпна на земеделските стопани. ОСП не трябва да усложнява процедурите по нейното администриране. Подкрепяме идеята за по-гъвкава ОСП, която да отразява различните регионални особености. Това каза зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров при откриването на конференцията. „България от 2007 г. е пълноправен член на ЕС и ОСП по един или друг начин оказва влияние върху обществото, икономиката и обществените отношения в страната. ОСП безспорно е една от най-сложните области на администрирането и прилагането на европейските политики. В нея се преплитат интересните на различни социални слоеве – фермери, потребители, органи на местната власт. Когато се обсъжда и анализира ОСП трябва да бъде намерен общият баланс, което не винаги е лесно”, каза зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров.

Директните плащания за земеделските производители са съществен елемент, каза той. Важно е да има стабилно базово директно плащане на фермерите, което да допълва доходите и да осигури справедлив стандарт на живот, каза зам.-министърът. Българското земеделие е и ще остане неразривно свързано с ОСП, каза още Димитров.

Общата селскостопанска политика е една от най-успешните политики на ЕС, каза Зинаида Златанова. Миналата година ЕК направи предложения за реформи на ОСП, така че да продължи тази успешна политика, каза Златанова.

Представителите на НАЗ изразиха за пореден път позицията на асоциацията относно Общата аграрна политика на ЕС и се включиха в дискусионния панел, който премина с фокус върху екологичните плащания и правата на плащане в новата рамка. Сред участниците бяха и Христо Цветанов (Асоциация на земеделските производители в България), Пенка Христова (Съюз на животновъдите в България), представители на институции, медии и др.

Коментирай:

comments

To Top