Новини

Провеждане на политически дебат

На проведеното днес заседание на Управителния съвет на НАЗ в гр.София, беше обсъдена подготовката за провеждането на политическия дебат, който НАЗ ще организира за излагане на стратегиите и политиките на отделните партии за сектор „Земеделие”.

Основен акцент в проведеното заседание беше темата за липса на категоричност и решителност от страна на правителството и Министерството на земеделието и храните за отстояване на позицията на България пред Европейския Съюз за реално изравняване на подпомагането на всички земеделски производители в рамките на Общата селскостопанска политика за 2014-2020г.

НАЗ настоява правителството да не подписва финансовата рамка за следващия програмен период на Общата селскостопанска политика, ако от 2014г. подпомагането на фермерите във всички европейски страни не бъде изравнено.

Коментирай:

comments

To Top