Новини

Програмиране на новата ОП Иновации и предприемачество

27.05.2013 г., гр. София. По покана на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) председателят на НАЗ Ангел Вукодинов се включи в обсъждането на новата Оперативна програма Иновации и предприемачество. В програмата ще бъде отделено специално внимание на земеделието и хранително-вкусовата промишленост и ще бъде даден приоритет на клъстерите, свързани с тези сектори. Фокусът е насочен към генериране на високи нива на износ и заетост. Клъстерният подход е избран поради ясно оформената географска концентрация на производителите в основни региони и наличието на браншови организации, които могат да послужат като фундамент за изграждане на звена на национална конкурентоспособност. Предвижда се в новата програма да се отпуска грантово финансиране за иновационни и сертификационни дейности, изграждане на физическата и интелектуална инфраструктура за ключови за клъстера дейности и предоставяне на бизнес услуги, с цел повишаване на конкурентоспособността в аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост.

Коментирай:

comments

To Top