Новини

Радослав Христов: Прогнозираме добиви от жътвата, близки до тези от 2010 година

Не бива да се очаква ръст на цената на хляба. Това съобщи край каварненското село Божурец след официалното откриване на жътвата в Добричка област министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Пшеницата е борсова стока, така че каквато е цената на борсата, толкова ще струва и пшеницата у нас, каза Мирослав Найденов, но не се ангажира с конкретни цифри за България. Той коментира, че по правило у нас цената е малко по-ниска, отколкото на световните пазари и ние произвеждаме два пъти повече пшеница, отколкото ни е необходима. Голямото търсене на пшеница навън е добро както за производителите, така и за държавата ни като експорт. Найденов припомни, че външно-търговското ни салдо е скочило почти три пъти през 2010 г., а само за първите три месеца на 2011 г. ръстът е с 41 % повече в сравнение със същия период на миналата година. При очакваните добиви и качество на зърното тази година със сигурност външно-търговското ни салдо ще е по-голямо, отколкото през 2010 г., категоричен е министърът.

Прогнозираме добиви от жътвата, близки до тези от 2010 година. Това заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. „Ще се опитаме да постигнем резултатите от 2010 година, очакваме добра реколта и откъм качество. Това, което ни притеснява при прибирането на реколтата, са климатичните условия”, посочи Христов. По думите му, досега не са постъпвали сигнали за незаконна жътва и изрази надежда тази порочна практика да не се случва повече.

По отношение на износа, Радослав Христов посочи, че тази година ще бъде доста по-трудно да се експортира пшеница.

„Миналата година имахме щастието да има забрана за износ на зърно от Русия, но тази година вероятно няма да има това щастие”, каза още председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Какво е състоянието на есенниците преди жътва, обсъди Консултативният съвет по зърно към МЗХ. Констатациите от заседанието са, че агроклиматичните условия в страната през есента на 2010 г. са били подходящи за провеждането на есенната сеитба и началната вегетация на културите.

Зимните условия са били в нормата и няма отчетени повреди от ниски температури по зимуващите посеви с пшеница и ечемик.

Хладното за сезона време през първото десетдневие на май определяло забавените темпове на развитие при земеделските култури и продължаването на закъснялата сеитба на царевицата и слънчогледа. През относително сухите периоди на май се провели и останалите сезонни полски дейности.

През второто десетдневие на май развитието на зимните житни и засетите пролетни култури протекло с умерени темпове при близки до нормата топлинни условия. При пшеницата и ечемика се наблюдавали фазите „изкласяване” и начало на „цъфтеж”. До края на май при пшеницата и ечемика протичали „цъфтеж”, „оплождане” и „наливане на зърното”, а на единични места, и начало на „млечна зрелост”.

През месеците май и юни са засечени типичните за месеците неустойчиви метеорологични условия, с краткотрайни и интензивни превалявания, които често възпрепятстваха провеждането на сезонните полски работи, особено при пролетниците.

От началото до средата на юни падналите на много места в страната валежи благоприятствали наливането на зърното. Високите дневни температури през второто и трето десетдневие на месец юни ускорили процесите на узряване при културите.

От интензивните валежи и буреносна дейност, на някои места, посевите са полегнали, което допълнително ще забави прибирането на зърното. В отделни райони на страната паднали градушки, които са нанесли сериозни щети на земеделските култури.

Въпреки неустойчивите и променливи метеорологични условия през настоящата пролет, както и наличието на чести превалявания с различен интензитет и количество, има нормалното развитие на есенните посеви, в най-чувствителните фази от развитието им – „вретенене” до „наливане и узряване на зърното”.


По информация на Областните дирекции „Земеделие”
, от проведеното последно 10%-но извадково обследване на есенниците преди жътва (към 24 юни), посевите са в преобладаващо „добро” физиологично състояние. Площите попадащи в категориите „много добро” и „добро” състояние при пшеницата са 89% и ечемика – 86%. „Средно” е състоянието на 10% от посевите на пшеница и 13% на ечемика, съответно в „незадоволително” състояние са под 1% и при двете култури.

Отчетените до момента пропаднали площи са 0,05% при пшеницата и 0,18% при ечемика.
Общото фитосанитарно състояние на есенниците се определя като „добро”.
По предварителни данни на отдел „Агростатистика” – МЗХ /анкета “Добиви от земеделски култури – реколта`2011”/ през изминалата есен са засети:
– 10 422 172 дка – пшеница;
– 1 814 682 дка – ечемик;
– 64 961 дка – ръж;
– 96 512 дка тритикале;
– 2 387 216 дка – зимна маслодайна рапица.

По предварителна информация на Областните дирекции „Земеделие” за есенните култури, основаваща се на относително благоприятните агроклиматични условия, оценките за състоянието на посевите и определения биологичен добив, дават основание за прогноза, че производството на зърно ще бъде на нивото от предходната година или в диапазона на 3,9-4,1 млн. тона пшеница и 600-700 хил. тона ечемик. Средните добиви за страната са определени като средно претеглени стойности и се очакват да бъдат при пшеница – 393 кг/дка и за ечемика – 376 кг/дка.

Сеитбата на пролетните култури е преминала при посочените агрометеорологични условия за страната. Въпреки забавянето на темпа на мероприятията от пролетната сеитба /поради чести превалявания и преовлажняване на повърхностния почвен слой/, пролетни култури са поникнали нормално, с равномерна гъстота. На този етап, влагата и топлинните условия спомагат за тяхното бързо развитие.

По неокончателни оперативни данни, засети с пролетни култури са:
-3 759 000 дка – царевица за зърно или със 17% в повече, спрямо 2010 г.;
-6 959 000 дка – маслодаен слънчоглед с 5% повече от 2010 г.;
– 79 000 дка – пролетен ечемик;
– 141 000 дка – овес;

1616 на брой комбайна няма да излязат на жътва по решение на собствениците им през тази кампания. Причината е, че машините са остарели и имат редица неизправности.

При необходимост от допълнителна техника собствениците могат да пуснат в работа тези зърнокомбайни след извършване на съответните прегледи.

Отделно инспекторите на КТИ са заповядали от работния процес да излязат 312 броя зърнокомбайни.

Данните, към 27.06.2011г. показват, че от регистрираните в страната 9935 броя зърнокомбайни, в жътвата ще участвуват 7368 бр., като от тях са преминали сезонен технически преглед 5479 броя, което представлява 74%.

Регионалните служби на Контролно-техническа инспекция продължават да извършват проверка на техниката и до започване жътвата на пшеницата ще бъдат проверени всички зърнокомбайни преди пускането им в работа.

Коментирай:

comments

To Top