Зърноборса

Развитието на житните култури зависи от датите на сеитба

Протичането на есенната сеитба тази година беше в пряка зависимост от климатичните условия. В началото бе съпътствана от суха и трудна за обработка почва, по-късно – невъзможност за обработка и сеитба поради преовлажняване. В резултат от тези обективни фактори картината от развитието при житните култури е доста пъстра. Засетите в оптимален агротехнически срок есенници встъпиха във фаза “братене”. В такова състояние са не повече от 35% от засетите в страната площи. При пшеницата и ечемика засети в края на октомври са във фаза поникване и начално листообразуване – 1-и-3-и лист.

Късните посеви са застрашени от житен бегач
Влажнато време е благоприятно за вредна дейност на един от основните неприятели по житните култури – житният бегач. Опасността от него е по-голяма при късните, недобре развити и слаби посеви, както и в площите, където не беше възможна добра обработка на почвата.

Сигурен признак за наличие на житен бегач са есенните посеви с пшеница и ечемик, осеяни с купчини пръст (къртичини), тъй като къртиците се изхранват с ларвите на опасния вредител.

Ларвите на житния бегач нагризват кълновете на поникващите растения. При младите растения изсмукват сока, сдъвкват листата, като оставят неповредена само нерватурата. В резултат листата стават като “дреб от кълчища”, покафеняват и изсъхват. Повредените растения загиват. При силно нападение повредите могат да бъдат значителни. Ларвите продължават да се хранят до застудяване на времето, след което се придвижват дълбоко в ходовете в почвата и остават да зимуват. При топли зими продължават да се хранят.

От агротехническите мерки за борба срещу неприятеля най-голямо значение имат сеитбообръщението и унищожаване на плевелите (особено пирея), с което плътността от ларвите намалява значително и не се налага третиране на посевите с инсектициди. В районите с регистрирано нападение и при монокултурно отглеждане, е задължително третиране на семената с инсектициди. Това е сигурен начин за ефикасен контрол върху неприятеля в най-ранна фаза от развитието на културата.

Химичната борба срещу ларвите е ефикасна, ако се изведе още през есента с наземна техника и по-голямо количество работен разтвор. Необходимо е редовно да се обследват късно поникващите посеви и особено повторките. При отчитане на плътност над прага на икономическа вредност (ПИВ) във фенофази “поникване-братене”- 3 бр. ларви/кв.м – при пшеница и 4 бр./кв.м – при ечемик, е необходимо извеждане на борба с някой от разрешените инсектициди. Подходящи са биская 240 ОД в доза 20 мл/дка, газел 20СП – 12,5 г/дка, нуреле дурсбан – 70 мл/дка, вазтак нов100 ЕК – 30 мл/дка. и др./в. Гласът на фермера

Коментирай:

comments

To Top