Новини

Разясняване правното основание за стопанисването на земеделските земи

20141208_102408

На 08.12.2014г. от 10.00 часа в хотел „Верея“ в гр. Стара Загора се проведе събрание на Тракийския съюз на зърнопроизводителите. Официални гости на мероприятието бяха Румяна Ангелова – председател на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), нейните заместници Радослав Христов и Ангел Вукодинов и Нели Димова – директор на Областна дирекция „Земеделие и гори“.

Причината за спешно свиканото събрание на членовете на съюза бе първа точка от дневния му ред: Разясняване правното основание за стопанисването на земеделските земи, както подготвянето и сключването на извънредни доброволни споразумения между ползвателите, във връзка с чл.37,т.“В“ от ЗСПЗЗ. Заради изоставането на земеделските производители в южна България в сключването на доброволни споразумения между ползвателите, г-жа Румяна Ангелова подробно разясни за опита който имат в северна България и процедурите.

„Правното основание ще бъде водещо за ползване на земята през следващата година“, категорична бе Нели Димова, директор на Областна дирекция „Земеделие и гори“ Стара Загора.

Крайният срок за сключване на извънредните доброволни споразумения между ползвателите на обработваема земеделска земя е 15 февруари 2015 г., за да не бъдат лишени стопаните от субсидиране.

– Заради наши грешки, заради общинските поземлени комисии, заради Областната служба „Земеделие и гори“ сме на път, ако не успеем да направим доброволните споразумения на време, да загубим доста пари! – изрази своята тревога в началото на мероприятието пред препълнената зала Георги Калинчев, председател на Тракийския съюз.

Румяна Ангелова разясни подробно ситуацията в момента за фермерите, какво е необходимо те да направят в близките дни и сподели опита, който се прилага в Северна България при сключването на споразуменията, отговаряйки същевременно и на зададените от присъстващите въпроси по дискутираната тема.

– Тъй като от 1 януари влиза в сила новият Закон за подпомагане на земеделските производители и чрез Наредбата на МЗХ, всички трябва да имат правни основания, за да могат да кандидатстват и да очертават своите масиви. Какво значи правни основания? Всеки от вас през годините е сключвал договори за наем, аренда и съвместна обработка, които по закон трябваше  да бъдат подадени с декларация по чл. 69 и чл. 70 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ до 31 юли. В Южна България се оказва, че това не е свършено по ред причини. В момента търсим вариант, в който вие да сключите доброволни споразумения, но това трябва да стане с общи усилия. Всеки един арендатор трябва да си подаде анкетната карта с пълното правно основание – различните видове сключени договори. За да може общинската земеделска служба на тази база да вкара в информационната система „Ферма Ползване на земеделските земи“ парцелите ви и след това да изкара материалите, които са ви нужни за споразуменията – заяви в началото на своето изложение г-жа Ангелова и продължи:

– Най-важно в момента е всички арендатори да си подадат анкетните карти. Ако даден имот няма ползвател, се явява „бяло петно“, за което по закон се заплаща средна рентна цена в общината. Трябва да се подчертае, че декларации по чл. 69 обикновено се подават от собственици, които обработват земя в реални граници. Тя автоматично се изключва и не влиза в споразумението и не попада в масивите за разпределение.

Ваше лично право е да разделите землището по категории земя и всеки да обработва толкова, колкото реално има по документи. След като се изяснят правните основания за ползване на землището, при сключване на споразумението вече започва разпределението на масивите. Тъй като си обработвате много години земите, трябва само да нанесете очертанията на парцелите. И получавате пълно правно основание за вашия масив, защото колеги ви, притежаващи физически парцели във вашите блокове са ви ги отдали, а вие сте дали на тях.

Най-важното е хората да бъдат стимулирани и убедени, че трябва да си подадат анкетните карти в момента. При неподаване от един или двама човека автоматично парцелите им се появяват като „бяло петно“. В този случай те се заплащат в общината от даден арендатор, който ги взема за ползване.

Вие сте хората, които трябва да накарате всички да си подадат документи за земята. Другият вариант е споразумение на 2/3 от общата площ на масивите за ползване в съответното землище. Събират се ползватели на 2/3 земя от землището, разпределят си „белите петна“ и подписват споразумението.

Когато има е сключено доброволно споразумения и някой незаконно си обработва земята, се подава заявление до кмета на общината. Той на база чл. 34 отнема неправомерно обработваната площ в срок от 15 дни.

Има определена методика за сключване на споразумения и едно от първите неща е да се определят масивите за ползване. В тях не могат да бъдат включвани ливади и пасища.

Колкото по-бързо си оправите документално нещата, няма да има от какво да се притеснявате. Вие нямате дрязги по между си, земята ви е комасирана. Занесете си в нормални срокове документите и да имате правно основание, защото под физическите блокове всички парцели трябва да бъдат ваши.

– Нищо страшно няма! С общи усилия ще го направим! – окуражи присъстващите Ангел Вукодинов. – Рядко има парцел, срещу който не стои реален собственик. Нашият проблем е, че при размените не знаем дали колегата е бил достатъчно съвестен и лоялен, и е дал парцели, за които има договори. Вие имате готови масиви, трябва да си подготвите документите и да ги облечете в добра форма. Рискът ще дойде от това, че ще излязат по документи „бели петна“, които вие на практика знаете, че не са, защото имате договорка с един от наследниците. Там трябва да се насочат усилията, за да решите този проблем с договор. Не се плашете, иска се работа и добра воля.

– Апелирам към директора на Областната дирекция „Земеделие и гори“ да инструктира общинските поземлени служби доколкото могат, да запознаят колегите в отделните землища. Срокът не е много дълъг, ще се извъртят бързо двата месеца, има много празници и неусетно ще дойде 15 февруари! – отправи своя призив Радослав Христов.

– Правното основание ще бъде водещо за ползване на земята, съответно за очертаване площите за субсидии. Служебните споразумения са факт тогава, когато не са на лице доброволни. За тях обаче сме изпуснали всякакви срокове и трябва да насочим нашите общи усилия за сключване на доброволни споразумения – заяви на присъстващите от своя страна г-жа Нели Димова. – Като цяло нагласата на МЗХ е там където са започнали доброволните споразумения да се финализира процедурата, а при останалите да успеем да ги направим. Разпоредила съм се и ще започнем съответните действия за информиране на абсолютно всички ползватели за сключване на доброволните споразумения. Наистина няма нищо страшно и вярвам, че ще приключим навреме с подписването на тези споразумения.

Агровестник

Образци на необходимите документи можете да намерите на сайта на МЗХ.

Коментирай:

comments

To Top