Силистра

„АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”
7500 Силистра
ул.“Симеон Велики“23
dydimitrova@gmail.com
тел.: 086/82 01 01 ; факс: 086/82 01 03
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Вашият коментар

To Top