Новини

РЕШЕНИЯ НА УС НА НАЗ, ГЛАСУВАНИ НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 16.02.2011

1. Избира Комисия по медийната политика на НАЗ в състав:
Георги Георгиев –Председател;
Дамян Вътев- член;
Христо Петров-член;
Васил Петров- член;
Изпълнителен директор на НАЗ-член.

2. Да се договори среща с Министър-Председател на Р България до 26.02.2011.
3. Потвърждава исканията и сроковете за тяхното изпълнение, както следва:
• Изплащане на субсидиите на всички земеделски производители до 15.03. 2011 г.;
• Промените и нотификацията на Законите, касаещи данъчното облагане на земеделските производители-физически и юридически лица;
• Документ (решение на Министерски съвет на Р България), гарантиращ възстановяването на разликата в акциза на дизеловото гориво, използвано за земеделски нужди на земеделските производители ( стартиране на прилагането на държавната помощ не по-късно от 01.06.2011 г.);
• В Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ да се регламентира „филтър” за право на очертаване на земи за обработка.;
• Да се изготви актуален Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

4. Ако исканията в т.3 не се изпълнят до 15.03.2011 г., НАЗ организира национални протестни действия от 21.03.2011 г.
5. Да се подготви и изпрати писмо до Министър-Председателя, Министъра на финансите и Министъра на земеделието и храните на Р България за залагане в Бюджет 2012 г. на средства за национални доплащания към директните плащания по схемата за единно плащане на площ за 2011 г.

Коментирай:

comments

To Top