Илия Проданов - председател

Илия Проданов
Председател на УС

Георги Радев - Сливен

Георги Радев
Член на УС

Иван Мушев - Пазарджик

Иван Мушев
Член на УС

Георги Милев - Плевен

Георги Милев
Член на УС

Людмил Работов
Член на УС

Николай Киров
Член на УС

Коста Костов - Ген. Тошево

Коста Костов
Член на УС

Георги Георгиев - Попово

Георги Георгиев
Член на УС

Радостина Жекова - Добрич

Радостина Димитрова
Член на УС

Петър Пешев - Враца

Петър Пешев
Член на УС

Милен Коев - Русе

Милен Коев
Член на УС

Жечко Андрейнски
Член на УС

Веселка Василева - Монтана

Веселка Василева
Член на УС

Маломир Власов
Член на УС

Стоян Александров - Ямбол

Стоян Александров
Член на УС

Цанка Нацева - Ловеч

Цанка Нацева
Член на УС

Галя Чешмеджиева - Павликени

Галя Чешмеджиева
Член на УС

Станислав Стоянов - Хасково

Станислав Стоянов
Член на УС

Данаил Иванов - Карнобат

Данаил Иванов
Член на УС

Мартин Балулов
Член на УС