Управителен съвет на НАЗ

Костадин Костадинов

Председател на УС

Георги Радев

Зам. Председател на УС

Илия Проданов

Зам. Председател на УС

Георги Милев

Зам. Председател на УС

Людмил Работов

Зам. Председател на УС

Румяна Ангелова

Член на УС

Веселка Василева

Член на УС

 Маломир Власов

Член на УС

 Цанка Нацева

Член на УС

Пламен Генчев

Член на УС

 Димитър Донев

Член на УС

1 Comment
To Top