На 4.10.2007г,в хотел Мания , гр. Стара Загора се проведе семинар на тема "Политика на ЕС в сектор полски култури"

Лектори:
г-н Мишел Фере – началник отдел "Пазари и международни отношения" към Агенция по полски култури, Париж;

г-н Яник Риу – френски съветник на министъра на Земеделието и продоволствието България.

Теми, предвидени за обсъждане:
11:00 – 13:00 (г-н Яник Риу)
1. Национални доплащания – принципи на определяне
2. Разясняване на регламент 1857/2006 г.
3. Практика за компенсиране на земеделските производители в екстремални климатични условия (суши, дъждове и др.)
14:00 – 16:00 (г-н Мишел Фере)
4. Стратегия на ЕС в областта на зърнопроизводството до 2013г.
5. Обсъждане подпомагането в някои земеделски отрасли и биогорива
seminar_08