Новини

Служебен министър на земеделието

11.03.2013 г., гр. София. Днес НАЗ входира писмо до Президента на Р България по повод избора на служебен министър на земеделието.

През последните дни в публичното пространство се оповестяват различни
кандидатури за служебен министър на земеделието и храните, в това число и на
земеделски производител, чиято кандидатура е лансирана от Българска
стопанска камара и се твърди, че е председател на Националната асоциация на
зърнопроизводителите (НАЗ). Подобно твърдение е манипулация и лесно може да
се провери в съдебните регистри. НАЗ уточнява, че конкретното лице не
членува в Асоциацията и не е председател на Управителния съвет.

В тази връзка НАЗ се разграничава от издигането на конкретни и лични кандидатури за служебен министър на агро ведомството.

Навлизаме в решаващ за българското и европейското земеделие период в рамките
на следващите три-четири месеца, в които ще протекат финалните и най-важни
дебати за бъдещата Обща селскостопанска политика 2014-2020 г. Именно затова,
България в този момент има нужда от силен и компетентен министър на
земеделието и храните, който ще успее да защити интересите на родното
земеделие в преговорите с европейските му колеги.

Като отговорна браншова организация в сектор “Земеделие” Националната
асоциация на зърнопроизводителите счита, че е належащо бъдещия служебен
министър на земеделието и храните да покрива минимум от критерии:

1) Да е компетентен експерт с натрупан опит в отстояването на
интересите на българското земеделие и със солидни познания в сферата на
националната и Европейската агрополитика;

2) Да няма свързаност с корпоративния, консултантския бизнес и др.,
които са предпоставка за конфликт на интереси.

Служебният министър на земеделието и храните ще има ангажимент да осигури
своевременното изплащане на европейските средства за земеделие; да не бъдат
спрени или забавени неоснователно проекти по Програмата за развитие на
селските райони; да осигури нормалното протичане на кампанията за
подпомагане през 2013 г.; да защити българските интереси в преговорите за
ОСП 2014-2020 г.

Коментирай:

comments

To Top