Новини

Среща на НАЗ с Mинистър-председателя

01.10.2013 г., гр. София. Днес представители на НАЗ се срещнаха с премиера Пламен Орешарски, зам.-министъра на финансите Людмила Петкова и министъра на земеделието и храните Димитър Греков.

Срещата бе продължение на дискусията между НАЗ и управляващите по редица въпроси, засягащи земеделските производители. Една от постигнатите договорености в рамките на срещата бе пълният размер на европейските плащания за единица площ да бъде изплатен до 31 януари 2014 г., като срокът за изплащане при бенефициенти с технически грешки ще бъде до края на месец април.

Относно обратното начисляване на ДДС в търговията със зърнени и технически култури, прилагането на механизма ще стартира от 1 януари 2014 г. Компенсациите за земеделските производители вследствие въвеждането на този вид облагане, ще се изразяват в 60 млн. лв. и ще бъдат платени заедно с европейските директни плащания през 2014 г. и 2015 г.

НАЗ също се договори ускореното възстановяване на ДДС да се извършва в 30-дневен срок след подаване на съответните данъчни декларации от производителите с над 50 на сто основна дейност „производство на зърнени и технически култури”. Предвижда се и въвеждане на специален механизъм за стриктно спазване на сроковете за възстановяване на ДДС.

Следващата година ще се прилага и схема за намалена ставка на акциза за земеделско гориво, за която са предвидени 84 млн. лв., като тя ще обхване всички земеделски производители, включително и животновъди. Определен е срок до края на месец юни 2014 г., до който трябва да бъде разработена нова схема за прилагане на този вид държавна помощ за програмния период 2014-2020 г.

На срещата бе поет и ангажимент от управляващите да бъдат предприети действия на европейско ниво за удължаване на мораториума за закупувуне на земеделска земя от чуждестранни физически лица до 2020 г.

На дневен ред остава изготвянето и приемането на Закон за браншовите организации, на чиято основа да бъде изградена национална браншова структура, която да позволи представителството на българските НПО в европейските браншови организации.

Коментирай:

comments

To Top