Новини

Становище на Националната асоциация на зърнопроизводителите

След извънредно заседание от 9.08.2012 г. Разширеният управителен съвет на Национална асоциация на зърнопроизводителите прие следното становище:

1) Изразяваме несъглесие с намесата на държавата в пазара и цените на хранителните стоки. Конкурентната среда е условие за развитие на пазарна икономика.

2) Приемаме със задоволство, че отговорна институция като Президентството споделя позицията на НАЗ против подписването на споразумение с търговски вериги и в защита на пазара, на конкуренцията и на българския производител.

3) За пореден път в последната година изразяваме тревога по отношение на съсипването на съоръженията на „Напоителни системи” в България под ръководството на Министерство на замеделието и храните. На фона на климатичните промени и в следствие на настъпилата суша, голяма част от реколтата от пролетници (царевица, слънчоглед и други култури) е загубена. Настояваме да се спре разграбването на напоителни системи и държавата да предложи стратегия за поливно земеделие с цел защита на труда на земеделския производител.

Коментирай:

comments

To Top