29.10.2015 г. НАЗ изрази становището си по предложения от МЗХ проект на Наредба за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно от 16.10.2015 г.

В него НАЗ заяви, че не подкрепя изключението, записано в чл. 3, ал.1, а именно – декларация за обявяване на обект за съхранение на зърно да не се подава за обекти с вместимост под 200 тона. НАЗ счита, че така заложеният текст толерира сивия сектор, което в крайна сметка влиза в противоречие с целите на държавата. Категорично против е позицията на Асоциацията и по отношение на обхвата на чл. 14, ал. 1 в проекта на нормативния акт – декларация за произведеното и налично количество зърно да подават само производителите, които произвеждат зърно на площи от 500 и повече декара. НАЗ настоява всички производители на зърно, независимо от размера на стопанствата им, да подават такива данни.

В становището бе изразена и препоръка да се предвиди възможност в чл. 14, ал. 2 да не се подава декларация, в случаите когато последната подадена е била за нулева наличност и няма постъпили нови количества зърно през съответния период, т.е. обектът за съхранение е останал празен и в следващото тримесечие. Предложението е мотивирано от това да бъде избегнато подаването на една и съща информация, което се обезсмисля, когато за периода не е настъпила промяна в наличностите.