Интервюта

Структурата ни е опростена, работеща и в услуга на всички колеги

20160810_082016

* сподели пред „Агровестник” г-н Теодор Иванов, председател на Регионалния съюз на зърнопроизводителите „Маркели“ от Карнобат. Създаден е през февруари 2015 г., в него членуват 60 стопани, предимно производители с площи от 2 000 до 5 000 декара – все хора с авторитет и достойнство, които са готови да се притекат на помощ на своите колеги, било с техника, с финанси, с идеи, с технологии…

 

– Г-н Иванов, денят 10 август бе тържествен за Вас, за Съюза и колегите Ви. Разкажете ни какво се случи?

– Днес ние изпълнихме поредната инициатива. От пожънатата ръж това лято в полето на моето фермерство и на г-н Николай Киров край село Кликач приготвихме брашно, а от него – хляб. И дарихме по 200 ръжени хляба на две асоциации на диабетиците – Карнобатската и Бургаската. Фирма „Диамант“ се зае да опече хлябовете, а хората останаха изключително доволни, не очакваха, че им го подаряваме, мислиха, че го продаваме. Разбира се, цялото количество няма да стигне за всички диабетици, но със сигурност ще получат тези с ограничени възможности. Хлябът е с трайност една седмица.

Събитието бе запаметено в кадри и ще изпратим снимките в Германия на нашите партньори от „Хляб на мира“. Следващата стъпка от инициативата е посещение в Унгария от 22 до 24 септември – страната, която тази година ще бъде домакин на проявата. Трима колеги ще пътуваме до там – аз, Николай Киров и Димитър Мачуганов, чийто съюз идната година ще домакинства проекта, който ще премине под егидата на Министерството на земеделието и храните.

– А защо се наложи зърнопроизводителите от регионите на Карнобат и Камено да се обединят в отделен съюз, в случай, че Бургаската асоциация е силна организация?

– Въпросът за създаване на съюз на наше регионално ниво се обмисля доста отдавна, отпреди 7-8 години. Не е малък броят на по-дребните стопанства и фермерства в нашата община и в община Камено, немалко и от различно естество са и проблемите, които трябва да решаваме. Бих казал, че те са регионални. От нашата асоциация се роди предложението за тавана на субсидиите, промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, т. 37 в, говорим за задължителните споразумения между ползвателите на земята. Те са приети на национално ниво и са работещи.

В началото много от колегите се опълчиха, буквално бяхме „на нож“, но сега се убедиха, че промените са в помощ на всички стопани. И стана така, че с нашите проблеми решихме проблемите и на много колеги от страната.

А защо нарекохме Съюза „Маркели“? Досещате се, само на 8 км от нашия град, на хълма „Хисар“ на източните склонове на Стара планина се намира историческата крепост „Маркели“. Та искаме чрез нашата асоциация да направим реклама на забележителността. Тя е реновирана и отворена за посетители вече две години, намира се в близост до село Крумово градище, тук са открити останки от средновековна базилика, стара българска църква от Х век и византийска от ХІ век, бронзови монети, керамични мозайки…

– Вие сте председател на Съюза, какви производители членуват в него?

– Организацията основахме през февруари 2015 г. В нея членуват 60 стопани, с площи от 2 000 до 5 000 декара – все хора с авторитет и достойнство, които са готови да се притекат на помощ на своите колеги, било с техника, с финанси, с идеи, с технологии… В тази връзка искам да посоча, че футболният отбор на Карнобат е основно спонсориран от нашите земеделци. Отборът играе във „В“ група, в трета дивизия. Всички заделяме по някакви средства и подпомагаме играчите и може би затова някои го наричат отбор „Земеделец“, а същинското му име е ОФК „Карнобат“. Може би сме единствената регионална организация, която подпомага спорта, гордеем се с това.

Посещаваме и участваме във всички събития и мероприятия на НАЗ, подкрепяме идеите на нашата Асоциация, а където можем даваме и нови предложения. Смисълът е да помогнем дори на един колега при трудност и проблем, свързан със селскостопанското производство и да го решим. Или поне да се опитаме да го решим. Нашите принципи са прости, нямаме усложнени методи на управление, напротив – работим на демократична основа. УС се събираме всяка седмица, а всяка вечер си даваме среща в едно заведение в Карнобат, където споделяме постигнатото, трудностите и вземаме решения на момента. Постоянно си помагаме във върхови моменти при недостиг на техника, например. Последните проблеми бяха свързани с новия Закон за собствеността и ползването на земеделска земя и конкретно за това, че трайните насаждения не трябва да влизат в разпределението на земята по новите споразумения, а в нашия регион има такива площи, които от много години са ниви, но статутът им не е променен. Успяхме да издействаме гратисен период от тази година, докато се промени статутът. Това се отнася и за пасищата и ливадите. Но все пак през тази календарна година статутът им трябва да се промени.

Като организация не можем да влияем нито на цените на зърното, нито на цените на торовете и препаратите. Това са световни тенденции, по наши анализи в близко бъдеще цените на продукцията няма да растат, така че ще се гонят максимално добри резултати, високи добиви, за да оцелеем. Инициирахме среща на нашите членове относно рентата и взехме решение тя да не надвишава 30 лв. За тази промяна настоявахме изключително, защото виждате, че независимо от добрите резултати при есенниците и добрия старт на пролетниците, засега те не са в добро състояние. С една дума очаква ни МНОГО ТЕЖКА ГОДИНА. И в този аспект подготвяме собствениците на земя, че рентата няма да бъде такава, каквато беше през последните години, а ще бъде занижена, с цел стабилизиране на стопанствата, а защо не и оцеляване.

– Но дали все пак, г-н Иванов, няма да има и такива Ваши колеги, които казано точно тайно ще прибегнат към завишаване на рентите, за да запазят площите, да привлекат нови арендодатели?

– Ние сме реалисти и знаем, че това би могло да се случи, но точно в този момент ще стане ясно кой е коректен към организацията и кой желае добросъвестно да членува при нас, да не злоупотребява с добрите практики и намерения. С една дума такова своеволие и деяние ще бъде за сметка на самия арендатор.

Настоявам да отбележа, че в Съюза на зърнопроизводителите „Маркели“ членуват фермери и земеделски кооперации. Шест са кооперациите от региона, останалите са земеделски стопани, фермери, или други юридически лица, но не и акционерни дружества. В зародиш сме да образуваме кооператив. Процесът е дълъг и труден, по-скоро като че ли ние ще положим основите, а нашите деца ще го доразвият. Защото бъдещето е на кооперативите, но на ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ, при който всеки член знае своя принос, своя дял и в края на годината получава пропорционално и полагащото му се. Но ако се чака само един да работи и да „дърпа конците“ и накрая да обере „лъвския пай от баницата“, няма да стане! Затова казвам, че сме все още в зародиш и скоро едва ли идеята ни ще стане реалност. Но все пак го обмисляме, стремим се да направим първите стъпки. Най-късно идната година трябва да имаме първите положителни резултати.

– Конкретизирайте за какво става въпрос?

– Най-напред ще се опитаме да се договорим с търговците на торове, препарати, ако може да издействаме по-ниски цени при по-мащабни заявки. На второ място евентуално да се изгради база, където да се съхранява продукцията и тя да бъде собственост на кооператива. Кооперативът „Копа Коджека“ ще ни бъде пример и европейските средства също могат да ни послужат. Навремето френските кооперативи са се създали от най-бедните слоеве на населението, така че понеже в нашия регион нямаме кой знае какви дадености, се надяваме процесът да тръгне оттук. А и проблемите при нас са най-много и наболели.

Структурата Ви е отворена, смятате ли, че сте обхванали Вашите колеги в организацията?

– Разбира се, има върху какво да работим, за тази календарна година имаме петима нови членове. Т.е. ние не привличаме членове от други асоциации, а разработваме тези, които досега никъде не са членували. Съвсем скоро към структурата ни се присъединиха двама колеги от с. Вълчин и от с. Твърдица (общ. Каменово).

– Г-н Иванов, а в личен план удовлетворен ли сте от постигнатото през годината?

– Аз никога не съм доволен от постигнато, защото винаги може повече. Нямаме право да се успокояваме, в противен случай няма да има прогрес, развитие. Съобразявайки се с климатичните условия, смятам, че съм извлякъл максимума от земята, поне за тази година. Но технологиите постоянно се променят, а и не всяка новост е приложима за нашия регион. Принципно ги изпробваме на миниполета и при добри резултати ги прилагаме на нови и на 100% от земите ни.

Що се отнася до Асоциацията, смятам, че вървим в правилната посока, но важна за нас е оценката на колегите. Все пак резултатите и в това отношение са добри, вече сме разпознаваеми. Като качество и количество, това което вършим за региона, е оптимално. Имаме си и духовен водач, това е председателят на земеделската кооперация в с. Невестино, г-н Теньо Тенев. Зареден е с много енергия, позитивизъм, той е „душата“ на организацията. Член е на УС и е един от инициаторите отборът ни да играе във „В“ група.

Като обобщение бих искал да кажа, че офисът ни е отворен за всички, офис-мениджърът ни Теодора Николова е на разположение на двата телефона (мобилен и стационарен). Всички отправени въпроси, споделени проблеми се записват и ако не можем да ги решим еднолично, поставяме ги на вниманието на Управителния съвет. При по-сериозни случаи се обръщаме към НАЗ. С една дума структурата ни е опростена, но добре работеща.

– И сега пътувате за Пловдив във връзка с отбора?

– Да, подчертавам, че нашият отбор е единственият, който участва в трета дивизия от Бургаска област. Задачата ми днес е да го картотекирам, а в събота започва шампионатът.

 

Източник: „Агровестник”

Коментирай:

comments

To Top