06.04.2023 г.

НАЗ ОРГАНИЗИРА ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА 07.04.2023 г.

Уважаеми представители на медиите,

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) организира ефективни протестни действия на 07.04.2023 г. от 10.00 ч. на граничните пунктове при Русе и Кардам.

НАЗ координира протестните действия съвместно с фермерски организации от Румъния, които ще проведат паралелни ефективни протести в Букурещ, Констанца, Гюргево, Негру Вода, по границата с Молдова, както и във вътрешността на страната.

Българските и румънските земеделски производители пристъпват към ефективни протестни действия с едно единствено искане:

Да не се удължава за България и Румъния действието на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/870 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година, касаещ безмитния внос на стоки от селскостопански произход от Украйна, без да бъдат въведени работещи защитни клаузи и механизми, които предоставят възможност за регулирането на прекомерните потоци на земеделска продукция, като квоти, антидъмпингови мита и депозитни такси при внос.

Фермерите от България и Румъния призоват Европейските институции да ги чуят! Премахването на вносните тарифи и бариерите в търговията със селскостопански стоки с Украйна следваше да е съвместен ангажимент на ЕС, но негативните последици и дефектите от него са непропорционално поети от държавите членки в географска близост до Украйна. Солидарността на ЕС към украинското земеделие е логична и разбираема, но за съжаление обрича на гибел цели земеделски браншове в страни от Европа и отнема поминъка на европейските фермери.