Интервюта

С непресъхваща надежда си пожелаваме идната година по това време да охарактеризираме 2015 г. с три думи – стабилност, инвестиции и обединение!

Natalia

* сподели Наталия ТОДОРОВА, изп. директор на НАЗ, дни преди Националния аграрен семинар на асоциацията. И допълни: НАЗ е добре структурирана, добре организирана и демократично управлявана браншова организация, която ефективно защитава интересите на членовете си и на бранша като цяло. Организация, която е достоен партньор в диалога с изпълнителната и законодателната власт, организация, която е достатъчно зряла за постигане на компромиси и за изразяване на позиция.

– Г-це Тодорова, на предстоящия семинар в Пловдив НАЗ отбелязва и 8 години от основаването си. За този период успяхте да се наложите като най-мащабната браншова структура у нас. Каква е равносметката ви?

– Така е, тази година отбелязваме осмата годишнина от учредяването на НАЗ. Осем години на усилия, труд и борба, осем години, изпълнени с успехи и спечелени битки, но понякога и с провали и разочарования. Пътят, който извървя НАЗ през този период, беше път на развитие и усъвършенстване, път, устремен към повишаване авторитета на нашата Организация. Днес с гордост можем да се похвалим, че НАЗ е добре структурирана, добре организирана и демократично управлявана браншова организация. Структурата на НАЗ се крепи на многобройните редови членове на регионалните организации и тяхната активност е основен двигател на Асоциацията. През годините НАЗ успя да се изгради като организация, която ефективно защитава интересите на членовете си и на бранша като цяло; организация, която е достоен партньор в диалога с изпълнителната и законодателната власт; организация, която е достатъчно зряла за постигане на компромиси и за изразяване на позиция.

– Постоянно апелирате към управляващите за ясни и точни правила в сектора. Очаквате ли в скоро време това да се случи?

– Не само НАЗ, но и много други браншови организации, както и обществото като цяло, изразиха неведнъж, че прагът на търпимост вече е достигнат. Управляващите оттук нататък нямат право на грешен ход. Създаване на работещи правила, контрол върху спазването им, прозрачност на процедурите, това са постулати, които трябва да се превърнат в реалност. Ако искаме да оцелеем като бранш, като сектор, като икономика, дори като общество и държава, правилата и спазването им трябва да са наше неизменно ежедневие.

Още с встъпването си в длъжност, новото ръководство на Министерство на земеделието и храните изпрати добри сигнали към земеделската общественост и показа политическа воля за приемането на Закон за браншовите организации в земеделието. Очакваме съвсем скоро публикуването на проектозакона на сайта на МЗХ и стартиране на процедурата по обществено обсъждане.

– Първата година на новия програмен период на ОСП тече. Кои по ваша преценка са неотложните задачи за разрешаване съвместно с управляващите?

– Вие знаете, че 2014 г. е нулева година по отношение на новата Програма за развитие на селските райони, запознати сте и с многобройните забележки и коментари, който ЕК направи по изпратения от България проект на Програмата. С оглед избягване на риска от нова нулева година, считаме за неотложно да бъдат отстранени възможно най-скоро и най-ефективно забележките на Комисията, като в процеса се включат и браншовите организации с работещи предложения. За стартиране на новите правила и схеми по директните плащания от 2015 г. е необходимо да се разработи и одобри националната нормативна уредба за прилагането им. НАЗ взима активно участие в процеса с регулярни становища и коментари по текстовете.

Няколко неща биха могли да се случат на първо време за опростяване на администрирането и задвижване на системата. Първо, необходим е изцяло нов специализиран земеделски софтуер, който да обединява и надгражда всички съществуващи регистри по отношение на производители, площи, животни, споразумения, договори и т.н. Целта е на земеделските производители да им се налага да ходят до земеделските служби еднократно в годината. Второ, работата на държавните служители трябва да подлежи на регулярно оценяване и когато някой експерт е изпълнил поетите ангажименти да получи бонус, или обратно, ако не е свършил работата добре и в срок – да бъде глобен. Трето, не бива да се допуска мудност в процеса на одобряване и плащане на проекти, поради липса на ясни, категорични и бързи политически решения.

– Краят на годината наближава, а сме свикнали по това време да си отправяме пожелания. 8 е числото на безкрайността. Дали обаче и надеждите ни, че нещата в отрасъла Земеделие ще тръгнат към по-добро ще си останат безкрайни?

– Вие знаете, че повечето хора, които има досег до земеделието са неспасяеми оптимисти. Наистина очакваме сектор „Земеделие“ в България да върви напред, земеделските браншове да бележат позитивни тенденции, постепенно да се урегулират поземлените отношения, както и да стартира подпомагането за земеделските производители по новия програмен период на Общата селскостопанска политика. Така че с непресъхваща надежда си пожелаваме догодина по това време да описваме 2015 г. с три думи „стабилност, инвестиции и обединение“.

източник: Агровестник

Коментирай:

comments

To Top