На провелото се на 15.06.2021г. в х-л Верея, Стара Загора, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  бе проведено редовно  годишно  Общо отчетно изборно събрание на Тракийския съюз на зърнопроизводителите, на което бе избрано ново ръководство на регионалната организация.

След освобождаване на досега действащото Ръководство, бяха избрани нов Председател, нов УС и КС на СНЦ Тракийски съюз на зърнопроизводителите – гр. Стара Загора.

Новото ръководство на Съюза е:

Председател на ТСЗ и УС : Радослав Христов

Членове на УС:  

Виолета Койчева

Радина Вълчанова

Цветан Берберов

Йордан Танев

Пламен Пейков

Васил Танев

Членове на КС: 

Диян Танев

Христо Монев

Васил Славчев

Да ги поздравим и да им пожелаем ползотворна работа!

Нека с лекота и мъдрост да преодоляват всеки един от проблемите, с действията и работата си да защитават интересите на зърнопроизводителите от региона. С нужния респект и готовност да продължат добрите традиции  и да посрещат с удовлетворение успехите.