На 12.02.2023г., от 16,00ч. в конферентната зала на хотел Княз Павел в гр. Павел баня се проведе Годишно отчетно събрание на СНЦ „Тракийски съюз на зърнопроизводителите“.  След изнасяне и приемане на отчетите на УС и КС на ТСЗ, се гласува и приемането на шест нови членове на сдружението. Така Тракийския съюз на зърнопроизводителите се утвърждава като една от най-многобройните организации членуващи в НАЗ.

Конференцията продължи на 13.02.2023г., от 10,00ч. с презентации на тема: Новата ОСП, с гост-лектори:

Аделина Стоянова – Директор Дирекция Директни плащания към МЗ

Петър Кировски – Директор Дирекция Растениевъдство към МЗ

Наталия Шукадарова – Изпълнителен директор на НАЗ

Презентация проведе и фирма Corteva.