Новини

Трябва да се подготвим за сушава година

Трябва да се подготвим за сушава година, липсата на вода през май не може да се компенсира по никакъв начин, особено за развитието на растенията, в това число и на реколтата. Това е становището на експерти от дирекция „Води” на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, базирано на анализ за състоянието на водите, разпореден от министър Джевдет Чакъров.

Експертите на МОСВ прогнозираха този проблем още в анализите си от началото на годината. Те ежемесечно се изпращат до всички компетентни институции, сегашният също ще бъде изпратен, съобщават от МОСВ. Според анализа няма критични нива на питейните язовири. Въпреки оскъдните валежи и малката снежна покривка през тази година, обемите в тях са достатъчни да подсигурят нуждите от питейна вода за населението до следващия валежен сезон, при условие, че се използват единствено за основното си предназначение. Сега 72 на сто от обемите на питейните язовири са запълнени. С месечните графици, които се утвърждават от министъра на околната среда е осигурено използването им единствено за питейни нужди, в момента те не се използват за нищо друго. Министър Чакъров разпореди засилен контрол върху изпълнението на месечните графици. В момента в неблагоприятно състояние са язовирите с основно предназначение за напояване – 47 на сто от техния обем е запълнен. Нивото на подземните води е много ниско. Това е най-ниското ниво на подземни води от 2000 година досега. Наличните данни за състоянието им, свързани със състоянието на реките показват, че в момента оттокът на реките се образува за сметка на подземните води, а не обратното – оттокът на реките да подхранва подземните води, както е нормално този сезон. В тази връзка експертите от МОСВ препоръчват пестеливо използване на подземните води, предимно за питейни нужди, особено в районите, в които те са основен източник на питейна вода. Такива са Добружда, Тракийската низина, крайдунавските населени места и др. Оттокът на реките е по-нисък от средномногогодишния. Това явление е абсолютно необичайно за месец май, когато нормално всички реки текат с водни количества над средномногогодишните. Най-нисък е оттокът на реките в Черноморския басейн – 37 на сто от средномногогодишния отток. Тези факти, съобразени и със средносрочните климатични прогнози водят до извода, че е необходимо да се подготвим за една сушава година, заявяват от МОСВ. 14.05.2007

Коментирай:

comments

To Top