На 13.04.2023г. в село Арбанаси се учреди БАК – Българска аграрна камара. Целта е животновъдите и земеделските производители да се обединят, за да отстояват общите проблеми на бранша. След много срещи, дискусии и разговори обединението е факт, а за председател бе избран Костадин Костадинов. Очаква се браншовите организации да създадат дългосрочни отношения както между тях самите, така и между тях и отделните държавни и европейски институции. Друга основна цел на БАК е да се създаде дългосрочна политика в отрасъл земеделие, която да стабилизира един от основните отрасли на България. Следващата цел е членство в най-голяма европейската земеделска организация – Копа-Коджека, която представлява интересите на своите членове в Брюксел, с най-висока представителност в селскостопанския сектор в Европа.