Международни котировки

В средата на миналата седмица (9.02.) Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува редовния си месечен доклад за състоянието на световния зърнен баланс през 2010/11 г. Експертите от USDA увеличиха оценката си за вътрешното потребление на царевица в САЩ с близо 2 млн. т, в сравнение с януарския доклад до 293 млн. т (+12 млн. т спрямо м.г.), което при непроменената прогноза за обема на производството рефлектира за намаление на нивото на преходния запас до най-ниското равнище от 15 години насам – само 17 млн. т. (43 млн. т в началото на настоящия сезон). Анализаторите акцентират, че ръстът на вътрешното потребление идва от увеличеното използване на царевица за производство на етанол – 126 хил. т (!), в сравнение със 116 млн. т през 2009/10 г. и само 40 млн. т през 2005/06 г. Делът на Щатите в световния износ на царевица възлиза на около 56 на сто (50 млн. т) и всяка по-значима промяна в нивото на вътрешното потребление там се възприема като предпоставка за повишение на цените на фуражното зърно в глобален мащаб. Публикуването на песимистичните прогнозни данни предизвика нова вълна от спекулативни покупки на фючърсния пазар. В рамките на една седмица цената на царевицата в Чикаго се покачи с 15 долара до най-високото равнище от 30 месеца насам – $275/т. За справка, през същия период на миналата година борсовите котировки гравитираха към $140-145/т.

На европейските зърнени пазари спекулативната активност беше по-ограничена. В рамките на изминалите седем дни (4-10.02) царевицата поскъпна на борсата в Париж с 2 евро до EUR239,50/т (EUR133/т – 10.02.10 г.), а цената на мелничарската пшеница остана практически непроменена – около EUR276-278/т (EUR125/т-10.02.10 г.). Стабилизиране на фобните цени около пиковите стойности от предходната седмица наблюдавахме и на експортния пазар – EUR 280/т за френска мелничарска пшеница и 236/т за френска царевица (EUR124/т и EUR135/т съответно на 10.02.10 г.).

На 10 февруари котировките на основните зърна на борсата в Будапеща бяха както следва (за доставка март 2011 г.): хлебна пшеница – $383/т ($390/т – 03.02.11 г.); фуражна пшеница – $339 /т ($345/т) и царевица – $292/т ($297/т).

Източник на основните новини в региона през миналата седмица отново беше Украйна. Увеличението на експортните квоти и слуховете за евентуално предсрочното премахване на ограничителния режим повлияха за активизиране на изкупвателната дейност и покачване с 10-15 долара на цените на мелничарската пшеница (12,5% протеин) на вътрешния пазар – до $235-242/т EXW купува – продава ($155-165/т към 10.02.10 г.).

Високите темпове в развитието на износа бяха основен фактор за поскъпване на слънчогледовото семе в Украйна. Според търговски източници изкупните цени на маслодайната суровина в момента се движат в диапазон $595-605/т СРТ завод, в сравнение с $565-575/т в началото на месеца и $450/т към 10.02.10 г./Игор Валентович – farmer.bg

Второ поредно увеличение на цената на предлаганото олио от началото на годината бе регистрирано по време на 6-та редовна търговска сесия на Пловдивска стокова борса (9. – 11.02.2011 г.). Предлагането се позиционира на три нива – 2,53 – 2,55 – 2,75 лв./л без ДДС, докато при последното увеличение предлагането бе в диапазона 2,43 – 2,50 лв./л. В годишен разрез ценовият скок надминава 60 %, тъй като през същия период преди 12 месеца олиото се е котирало при нива 1,65 – 1,70 лв./л без ДДС.

При критичната реколта през 2007 год., когато добивът на слънчоглед бе на ниво 564 хил. тона, олиото към 10.02.2008 год. се е предлагало в ценови диапазон 2,55-2,58 лв./л без ДДС. Брокерите не намират логичен отговор на сегашното увеличение в цената на предлаганото олио при положение, че миналогодишната реколта от слънчоглед бе по-голяма (1 462 хил. тона) спрямо реколта 2009 г. (1 317 хил. тона), а сега цената му е по-висока. При вътрешно потребление около 470 хил. тона и осъществен до момента износ на около 320 хил. тона слънчоглед, в страната би следвало да има излишък от около 672 хил. тона. При нормална пазарна среда това предполага ниска цена на предлагания слънчоглед. Да, ама не. Докато в средата на февруари 2010 год. слънчогледът се е предлагал при цена 540 лв./т, а се е търсил при цена 495 лв./т без ДДС, то сега на борсовия пазар липсва за дълъг период от време предлагане на слънчоглед, като на него присъстват само купувачите, които са склонни на сделки при цена 890 лв./т. Куриозното в случая е, че тази цена „купува” надхвърля цената на изнасяния от Украйна слънчоглед, която през настоящата седмица е на ниво 595 щат. дол./т (около 857 лв./т), а по извънборсова информация, към момента средната цена на слънчогледа в България е на ниво 904 лв./т.
След увеличението на цената на предлаганото брашно през миналата седмица цената му е стабилизирана при нива: за тип 500 – 733 лв./т; за тип 700 – 650 лв./т, а за тип 1150 – 567 лв./т без ДДС.

Пшеницата продължава да се търси при цена 365 лв./т без ДДС при липса на предлагане, въпреки че по експерто мнение в момента в страната има около 1,5 млн. тона, а до нова реколта се необходими около 650-700 хил. тона. За сравнение мелничарската пшеница в Украйна се предлага при цена 240 щат. дол./т (около 346 лв./т), а брашното им по 315 щат. дол./т (около 454 лв./т) и то при положение, че реколтата 2010 год. в тази страна-износител на зърно в Черноморския регион беше по-малка като количество от обикновеното. Брокерите коментират, че през тази година явно „невидимата ръка” на пазара в България е под въпрос и следва някакви „специфични” непазарни тенденции.

Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Пловдивска стокова борса не носи отговорност за неточно цитиране или некоректно позоваване на разпространяваната от нея информация.
pce_banner