20131130_144741

Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на зърнопроизводителите”, на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.20 от Устава на сдружението, проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението на 30.11.2013 г. /събота/ от 10.00 часа в гр. Пловдив, Новотел „Пловдив”,
при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
4. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
5. Вземане на решение за участие на НАЗ в други организации.
6. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет.
7. Особождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет.
8. Избор на Председател на НАЗ и на членове на Управителния съвет на НАЗ.
9. Избор на Контролен съвет и на Председател на Контролния съвет на НАЗ.
10. Приемане бюджета на сдружението и определяне на годишния членси внос.

Румяна Ангелова бе избрана за председател на УС на НАЗ. В продължение на 6 години тя е председател на Врачанският съюз на зърнопроизводителите. Първата дама – председател на НАЗ сподели, че в тази своя отговорна мисия ще разчита на своите качества – отговорност, настоятелност и лидерство.

„Човек трябва да е обединител, а не разединител, професионализмът винаги е бил на първо място в асоциацията. Предизвикателствата са страшно много – предстои нов програмен период и борбата за отстояване на нашите позиции ще е голяма“. По повод 7-я рожден ден, който отбеляза НАЗ по време на националния си семинар в Пловдив, Румяна Ангелова пожела на своите колеги да бъдат все така единни, асоциацията да отбележи още много рожденни дни. „Предстоят едни от най-светлите празници – нека да сме живи, работливи и да проявим човечност и етика. Нека не забравяме, че добротата винаги побеждава“.

Управителния съвет допълват: Радослав Христов, Георги Милев, Николай Киров, Ангел Вукодинов, Александър Александров, Иван Караиванов, Атанас Георгиев и Дамян Вътев.

Агромедия – Официален медиен партньор