Новини

Каква e стратегията за европейската царевица?

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                                                                                   Милано, 7 ноември 2018 г.

На 6 ноември 2018 г. на заседание в Милано членовете на Управителния съвет на Европейската конфедерация на производителите на царевица поставиха под съмнение следваната от ЕС стратегия, довела до продължаващата с години тенденция за увеличаване на вноса на царевица. ЕКПЦ призовава европейските власти да установят цялостна политика, която да подпомага европейското производство на царевица и да отговори на повишаващото се търсене.

След като през 2017/2018 година се изкачи на първата позиция в света по внос на царевица, ЕС е на път да задържи трайно тази позиция, като към 4 ноември вносът вече се е покачил с 14 %. Бразилия, с 41 % пазарен дял, в момента е водещият доставчик. Това структурно увеличение при вноса на царевица тежи върху европейските цени, още повече като се има предвид, че стандартите при вносния продукт са далеч от тези, с които трябва да се съобразяват европейските производители. Каква е причината за това разминаване?

Време е европейските власти да направят нещо срещу тази несправедливост и да окуражат производството на царевица в ЕС. Според ЕКПЦ това означава:

  • Прекратяването на практиката за намаляване на вносните за ЕС мита и отказ за каквито и да е нови отстъпления при царевицата по време на двустранните преговори;
  • Подобряването на конкурентоспособността на европейската царевица чрез достъп до иновации в растителната защита и изследването на сортовете;
  • Засилването на „икономическите” инструменти на Общата селскостопанска политика като например директните плащания, управлението на риска и подпомагането на инвестициите, без да се въвеждат нови изисквания под условие.

По думите на Даниел Пероб, председател на ЕКПЦ: „за европейските производители на царевица има условие, при което те могат по устойчив начин да удовлетворят нуждите на европейския пазар и нарастващите очаквания на обществото спрямо опазването на околната среда и адаптацията към промените в климата. Ако не бъде намерен адекватен отговор, европейските власти и европейските граждани и производители могат само да съжаляват за растящата зависимост на ЕС от вноса на бразилска и украинска царевица”.

Коментирай:

comments

To Top