Новини

80% от реколтата, засята с есенници в Разград е унищожена

До Председателя на 40-то НС г-н Георги Пирински
До Министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев

Д Е К Л А Р А Ц И Яна Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието, член на НАЗ

Зърнопроизводителите от Разградска област сме силно обезпокоени от предстоящата криза в отрасъла, предизвикана от небивалото засушаване. В момента 80% от реколтата, засята с есенници в региона е унищожена. Загубите за производителите на 600 хил. дкa пшеница и ечемик се изчисляват на около 50 млн. лв. Липсата на валежи поставя под въпрос и добивите от пролетниците. Предвид глобалните промени в световния климат и предстоящите кризи, които те ще предизвикат в земеделието, зърнопроизводителите в Лудогорието настояваме за нова държавна политика в отрасъла. • Да се промени механизмът и размерът на субсидиите за фермерите, заради трайната тенденция на климатичните промени в света, които пряко ще влияят и върху българското земеделско производство. • Да се проучи опитът на страните от Европейския съюз за управление на земеделието при кризи и да се предизвика дискусия в европейските структури по тази тема, с участието на Националната асоциация на зърнопроизводителие. За да се предотврати финасовият крах, пред който са изправени зърнопроизводителите в региона през тази година , ние настояваме:

• Размерът на националното съфинансиране на декар засята площ от есенници да бъде адекватен на размера на загубите, претърпени до момента от фермерите.

• Държавната фирма “Напоителни системи” да облекчи условията за използването на националните водни ресурси за напояване, като разреши отложени плащания до прибирането на реколтата при максимална цена от 14 лв. на 1 куб.м. вода.

• Да се преразгледат условията за субсидиране на декар, засеят с есенници, при наложена принудителна промяна на посевните планове. Ние предупреждаваме, законодателната и изпълнителната власт в България, че ако не се вземат адекватни мерки, зърнопроизводството в страната е заплашено от крах. Кризата в сектора ще разруши стопанските структури по цялата верига на производството на зърно и фураж, на животновъдтвото и преработвателната промишленост, което ще доведе до огромни икономически загуби за страната и закриването на хиляди работни места. Ние, членовете на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието, обявяваме, че ако предупрежденията ни не бъдат чути, ще ангажираме общественото мнение по този изключително важен за България проблем със всички законови средства.

08.05 .2007

Председател-Разград:Васил Петров

Селскостопанските производители – членове на Земеделската камара в Русе, излязоха с декларация с искания за помощ от държавата, след като досега са изсъхнали около 20 на сто от есенните култури и се очаква до края на седмицата да загинат почти всички посеви от пшеница. Това съобщи председателят на камарата проф. Димитър Русев. Камарата изпраща 6 конкретни предложения за спешна помощ за земеделските стопани от Народното събрание и правителството. Оценката, направена от Земеделската камара от обход в Русенско, показва, че няма да бъде ожъната пшеница дори за семена, казаха в камарата. Експертите обясниха, че и да бъдат добити по 100-150 кг от декар, това зърно няма да е качествено за сеитба.

През април в Русенско са паднали по 4-5 л на кв. метър при обичайни – над 50-60 л. БТА

Коментирай:

comments

To Top