Новини

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ДЕКЛАРАЦИЯ
от “Тракийски съюз на зърнопроизводителите” член на НАЗ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Бихме желали да насочим вниманието Ви към непреодолимата сила (сушата), с която ние, земеделците, не можем да се справим без спешни мерки от страна на правителството. Знаем, че всички партии в момента са ангажирани с предизборни мероприятия, но изборите ще минат, а сушата ще се е отразила на земеделското производство по начин, който е в състояние да дестабилизира държавата. Многократно сме поставяли наболели въпроси за решаване от правителството и почти винаги сме получавали неприложими и нереалистични решения. Тъй като обаче сега няма време за пространствени изложения, в синтезиран вид ще посочим по-долу нашите искания към държавата, с оглед преодоляване на кризата, в която се намираме: 1. Единните плащания на площ и националните плащания да започнат незабавно след приключване на идентификацията и след изтичане на 25-дневния срок за промени, или да започнат от 01.08.2007 г. и да приключат до 30.09.2007 г. 2. Националните плащания на площ да станат 10 лв./дка, както ни беше обещано при друга наша декларация от 2006 г. на работна среща с министър Орешарски и министър Кабил. 3. В план сметката на ДФ „Земеделие” да се предвидят достатъчно средства, които да обезпечат по 10 лв. субсидии на декар за закупуване на семена за реколта 2008 година. 4. Да бъдат активирани механизмите, с които държавата разполага, за реакция в подобна ситуация, и да бъде задействана процедура за обявяване на бедствено положение заради сушата. Очакваме незабавна реакция. Моля да се има предвид, че не преследваме политически цели, тъй като сме съюз с членове с различна партийна принадлежност. Считаме, че не е излишно да предупредим, че при неадекватни действия и увъртане от страна на институциите, които трябва да решат горните въпроси, ние в много кратък срок ще реагираме с всеобхватни протестни действия, които вероятно ще доведат до размирици, а твърде възможно и до падане на правителството. Ако считате, че изложеното дотук има ултимативен характер, сигурно сте прави, но по-добре ултимативни писма и решени проблеми, отколкото замазване и измъкване от проблемите, както досега.

С уважение: /Г. Балев – Председател/

Коментирай:

comments

To Top