Новини

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Членовете на Общински Консултативен Съвет по земеделие гр.Съединение, област Пловдив

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
Членовете Общинския Консултативен Съвет по земеделие стопанисват повече от 100 000 дка земеделска земя. Основно отглеждаме зърнено-житни култури (пшеница, ечемик поливна царевица), слънчоглед, зеленчуци, ориз и други С оглед на трайните изменения на климата, което се прояви с небивала сила през настоящата стопанска година земеделието в нашия, а както разбираме и в много други райони е изправено пред изпитание за оцеляване. Вчера, 10.05.2007 год. проведохме среща с “Напоителни систми” –ЕАД , клон Пловдив на която среща разбрахме новите по-високи цени на поливната вода за настоящата година. Тези цени са непосилни за земеделските производители особено за сегашната кризисна ситуация. Без спешни мерки от страна на всички институции и земеделски производители продукцията, а и целия отрасъл са изправени пред провал. Това води след себе си и до други негативни последствия: липса на хлебно и фуражно зърно; неплатени заплати и аренди; съкращаване на работници и накрая до фалити на земеделските производители.

Настояваме за спешни мерки, а именно:
1. “Напоителни системи”- ЕАД да намали цената на водата за настоящия поливен сезон, както и да предложи по-гъвкава схема на ползване и плащане на водата.
2. Ускоряване на стартирането на плащанията от Разплащателна агенция.Увеличаване размера на националните плащания.
3. Да се предвидят субсидии за закупуване на семена за есенната сеитба, защото същите ще са скъпи и дефецитни по това време.
4.Да се потърси опит от Европейската практика при подобни бедствени ситуации..

С уважение: / председател:Ангел Вукодинов /

Коментирай:

comments

To Top