Новини

Кръгла маса на тема „Проблеми и перспективи пред българското земеделие”

28.8.2007 г. Износът на пшеница в България не може да бъде забранен заради по-слабата реколта, тъй като страната е външна граница на Европейския съюз и подобна мярка може да предприеме само Европейската комисия за цялата общност. Това каза зам.-министърът на земеделието и продоволствието д-р Светла Бъчварова по време на провелата се Кръгла маса на тема „Проблеми и перспективи пред българското земеделие” в рамките на Добричкия панаир. Зам.-министър Бъчварова припомни, че новата реколта от зърно достига 2 200 000 тона, а преходният остатък от миналата година е 150 000 тона. До [...]

2010-01-12T13:28:00+02:0028.08.2007|Новини|

Наръчник за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, регламент 1782/2003 и общите правила за схеми за директно подпомагане на земеделските стопани в рамките на ОСП, всеки земеделски стопани в нашата страна ще получава финансово подпомагане, при условие че бъдат спазени добрите земеделски и екологични практики. На 04.07.2007г. НАЗ сезира МЗП за некоректността и невъзможността на практика да се прилага Национален стандарт 1.1, определен в заповед РД 09-293/04.05.2007г на Министъра на земеделието и продоволствието за Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. НАЗ изиска [...]

2010-01-12T13:24:27+02:0017.08.2007|Новини|

Становище на НАЗ за действията и мерките на изпълнителната власт относно изпълнението на исканията на НАЗ във връзка с проблемите в зърнопроизводството

НАЗ обсъди резултатите от преговорите и срещите с изпълнителната власт на заседание на УС на НАЗ на 14.08.2007г и счита за незадоволителни действията и предприетите мерки от страна на държавната власт. Зърнопроизводителите от всички регионални структури на НАЗ в цялата страна са недоволни от изпълнението на т.3 от конкретните мерки набелязани с МЗП още на 30.05.2007г. относно компенсиране на загубите на земеделските стопани чрез ДФ „Земеделие” (месец юли-август)за пропадналите площи при есенниците по региони, на база средните разходи на декар. На практика се получи намаление на компенсациите и удължаване на [...]

2010-01-12T13:26:31+02:0014.08.2007|Новини|

Компенсации за сушата ще се плащат от средата на август

Първо ще се подпомагат фермери с над 85% пропаднали площи Последните огледи на посевите показаха, че над 246 хиляди декара с пшеница и 69 хил. дка с ечемик са напълно унищожени от сушата До 13 август Министерството на земеделието и продоволствието трябва да осигури необходимите 12 млн. лв. за компенсация на зърнопроизводителите, чиито посеви са засегнати над 85% от сушата. До момента са заделени едва 5 млн. лв. от фонд "Тютюн", останалите се очаква да бъдат отпуснати от бюджета. Асоциацията на зърнопроизводителите поиска в официална декларация до президентството, правителството и [...]

2009-12-17T16:11:44+02:0001.08.2007|Новини|
Go to Top