Новини

Кредитите на земеделските производители не са разсрочени,

въпреки поетия писмен ангажимент на Министъра на земеделието и продоволствието още на 30.05.2007г. и многократните уверения на ръководството на ДФ”Земеделие” заявявани пред НАЗ и медиите в продължение на 4 месеца. На проведеното събрание на УС на ДФ „Земеделие” на 04.10.2007г. точката в дневния ред за разсрочване на кредитите на земеделските производители за 2006г. отново е била отложена за разглеждане и приемане за следващо заседание.

2010-01-12T13:41:08+02:0008.10.2007|Новини|

Семинар на тема :Политика на ЕС в сектор полски култури

На 4.10.2007г,в хотел Мания , гр. Стара Загора се проведе семинар на тема "Политика на ЕС в сектор полски култури" Лектори: г-н Мишел Фере - началник отдел "Пазари и международни отношения" към Агенция по полски култури, Париж; г-н Яник Риу - френски съветник на министъра на Земеделието и продоволствието България. Теми, предвидени за обсъждане: 11:00 – 13:00 (г-н Яник Риу) 1. Национални доплащания – принципи на определяне 2. Разясняване на регламент 1857/2006 г. 3. Практика за компенсиране на земеделските производители в екстремални климатични условия (суши, дъждове и др.) 14:00 – [...]

2009-12-17T16:06:16+02:0004.10.2007|Новини|

Приехме пет нови членове

На разширено заседание на Управителния и Контролния съвет на НАЗ провело се на 20.09.2007 бяха приети за членове на асоциацията 5 регионални организации и постъпиха още 2 молби от новосъздадени регионални организации. Новите членове са: „СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАСЛОДАЙНИ И ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ” гр. Пловдив „СДРУЖЕНИЕ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ МАДАРА” гр. Шумен „СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАСЛОДАЙНИ И ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ” гр. Ловеч „РЕГИОНАЛЕН ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ ПАВЛЕКЕНИ” гр. Павлекени „АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” гр. Силистра. На проведеното събрание след гласуване бяха приети следните решения: 1.При процедурата за държавния бюджет за [...]

2010-01-12T13:39:11+02:0024.09.2007|Новини|

Изпълнителната власт в лицето на ДФ „Земеделие” за пореден път проявява безотговорност и неизпълнение на своите ангажименти и определените от нея срокове

Днес 03.09.2007г. за земеделските стопани отново са неясни нито набора от необходими документи, нито сроковете за тяхното подаване относно компенсирането на напълно пропадналите от неблагоприятните климатични условия площи от пшеница и ечемик. Областните дирекции на ДФ „Земеделие” нямат информация и образци на документите, които ще се изискват да се подават при тях в поставения срок от ДФ „Земеделие” до 31.08.2007 с цел всеки земеделски производител с пропаднали площи от пшеница и ечемик да получат финансовите средства, одобрени от МС за компенсиране. На 14.08.2007г УС на НАЗ оповести, че счита за [...]

2010-01-12T13:31:04+02:0003.09.2007|Новини|
Go to Top