Медии

Калина Илиева: Силно ще спадне процентът на двойно декларираните площи за евросубсидии през 2010 г.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) – Разплащателна агенция Калина Илиева в интервю за Агенция „Фокус” за новата кампания за директните плащания и националните доплащания през 2010 г. Фокус: Г-жо Илиева, ще стартира новата кампания за директните плащания 2010. Има ли някакви нови моменти по отношения на документите, които трябва да бъдат представени от страна на земеделските стопани, които ще могат да участват? Калина Илиева: Необходимите стъпки, които земеделските производители трябва да направят, са разписани подробно в измененията на наредбите, които вече са факт и са публикувани в „Държавен [...]

2010-03-01T15:09:13+02:0001.03.2010|Медии|

МОМЕНТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОСЕВИТЕ Е ПЕРФЕКТНО

* заявява ст.н.с.II степен д-р Николай Ценов, зам. директорът на ДЗИ - Генерал Тошево и селекционер На много места в страната обилното снеготопене и валежи превърнаха земеделските поля в блата. Затова потърсихме мнението на специалиста. - Какво е състоянието на посевите, д-р Ценов? - Перфектно. Няма никакви притеснения нито за Добруджа, нито за Северна България, а и за цялата страна, с леки изключения. Притесненията на фермерите са повече в Южна България - за рапицата и твърдата пшеница. Там температурите стигнаха до минус 18 градуса - две сутрини, имам предвид Ямбол, [...]

2010-02-22T10:36:18+02:0022.02.2010|Медии|

Няма вода за напояване на заявени площи с ориз

Заявените площи с оризови насаждения през 2010 г. са повече, отколкото могат да бъдат подсигурени за напояване. Това заяви в Пловдив изпълнителният директор на „Напоителни системи" ЕАД Елица Попова. Оризопроизводителите от Пловдивска област са заявили 65 хиляди декара площи. Към момента „Напоителни системи" може да поеме едва 50 хиляди декара, обясни Елица Попова. На среща в Областната управа в Пловдив бяха обсъдени възможностите за поливане на максимален обем площи, както и мерките, предпазващи оризопроизводителите от фалит. Едно от предложенията е да се въведе при необходимост стъпаловиден график при [...]

2011-02-18T15:09:51+02:0019.02.2010|Медии|

ЗАКОНЪТ ЗА ЗЪРНОТО Е ТОТАЛНО СБЪРКАН!

ЗЛО­У­ПОТ­РЕ­БИ­ТЕ И ИЗМАМИ­ТЕ НАЛАГАТ НОВ ЗАКОН ЗА ЗЪР­НО­ТО! * за­я­ви зам.ми­нис­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то и го­ри­те Прес­лав Бо­ри­сов на работна среща в хотел "Изида" в Добрич В хотел "Изида" в Добрич се състоя работна среща, на която бяха обсъдени предвижданите промени в Закона за зърното. Присъстваха представители на Министерството на земеделието и храните, На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на зър­ноп­ро­из­во­ди­те­ли­те (НАЗ), други браншови организации и НАП. Използвахме повода да се срещнем и разговаряме със зам.аг­рар­ния ни ми­нис­тър Прес­лав Бо­ри­сов и пред­се­да­те­ля на НАЗ Ра­дос­лав Хрис­тов. Ето как­во спо­де­ли­ха те: - Г-н Бо­ри­сов, кое на­ла­га [...]

2010-02-16T12:11:47+02:0016.02.2010|Медии|
Go to Top