Contact Us


National Grain Producers Association
1606 Sofia
“Vladaiska” str. 39А
ground floor, ap. 2
Bulgaria
office@grain.bg
tel./fax:+359 (2) 953 37 26

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

НАЗ е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство.
To Top