Д Е К Л А Р А Ц И Я ОТ
ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОТЕСТ

На проведената в с. Арбанаси на 14.09.2023 г. общонационална среща на всички браншове от сектор „Земеделие“ се сформира Инициативен комитет за провеждане на безсрочни ефективни протестни действия за спасяване на българското земеделие. Протестните действия в страната и столицата ще се започнат от 18.09.2023 г. с начален час 10.00 ч., като ще включват блокиране на гранични пунктове, главни пътища и автомагистрали.

Поводът за ескалиране на напрежението в земеделския сектор е решението на Народното събрание за непродължаване на забраната за внос на селскостопански стоки от Украйна.

Земеделските производители са изправени пред безпрецедентни трудности – нарушените пазари на земеделските продукти, поради увеличен внос от Украйна; климатичните промени (суши, измръзвания), водещи до ниски или липса на добиви; завишените изисквания на Общата селскостопанска политика и Зелената сделка, които са непосилна административната тежест за земеделските стопани; високата себестойност на земеделското производство; ниските изкупни цени на земеделската продукция. В резултат, ставаме свидетели на фалиране на земеделски производители, особено на малки и средни земеделски стопанства. Крахът в земеделието неминуемо ще повлече със себе си сътресения в голяма част от доставчици, партньори и дългогодишни сътрудници, както и до загуба на работни места, на регионална стабилност и местна икономика.

Инициативният комитет формулира следните искания към Народното събрание, Министерския съвет и Президента на Република България:

1. Продължаване на забраната за внос на слънчоглед, пшеница, царевица и рапица от Украйна и въвеждане на забрана за внос на нерафинирано олио, пресни и замразени плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, живи животни, мед и пчелни продукти от Украйна, както и завишаване на контрола на произхода, качеството и безопасността на вноса на селскостопански продукти в страната.

2. Изплащане към земеделските производители до 30.09.2023 г. на пълния размер на компенсациите за повишените разходи за производство в следствие на войната в Украйна и отпадане на тавана на помощта.

3. Незабавно изплащане на държавната помощ за компенсиране на земеделските производители със 100 % пропаднали площи.

4. Осигуряване на необходимите средства за пренотифициране на съществуващи държавни помощи и за нови държавни помощи, включително за минимални помощи de minimis за производителите на грозде, картофи, малини, оранжерийна продукция и тютюн и за животновъдите и производителите на пчелен мед.

5. Облекчаване на условията по интервенциите по Стратегическия план по ОСП с оглед на доказване на произведената продукция по интервенциите за обвързано с производството подпомагане.
Инициативният комитет настоява за разписани ясни ангажименти с конкретни срокове за изпълнение на исканията. Ефективните протестни действия продължават до изпълнението на всички искания на земеделския сектор.
Призоваваме всички земеделски производители и граждани, подкрепящи исканията на фермерите, да се включат в общонационалния протест.

ЧЛЕНОВЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ:
1. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
2. НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ
3. АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
4. БРАНШОВА КАМАРА „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“
5. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
6. ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ЖИВОТНОВЪДИ
7. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
8. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
9. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
10. ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ
11. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЯГОДОПЛОДНИТЕ
12. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ
13. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛОЗАРИ
14. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИВОЛОВЪДИ
15. ФЕДЕРАЦИЯ НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОВЕДОВЪДСТВОТО
16. АСОЦИАЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ПЧЕЛАРСТВО“
17. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
18. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НАТ 2010
19. ИНСТИТУТ НА ЖЕНИТЕ ФЕРМЕРИ
20. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ
21. АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ НА НАСИПНИ ТОВАРИ
22. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА
23.АГРОТЕХ – АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА
АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ
24. МАРИЦА ОЛИО
25. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ПРЕВОЗВАЧИ НА ГОРИВА
26. БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРСКИ СЪЮЗ