Уважаеми колеги,

Днес се проведе извънреден Управителен съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), като поводът беше предстоящата среща в Министерски съвет, насрочена за днешния ден в 17:00 ч., на която са поканени над  60 браншови организации.

Това, което Управителният съвет на НАЗ, състоящ се от 21 регионални организации, взе като решение е да остане непоколебима готовността ни да отстояваме разписаната в Споразумението от 12.02.2024 г. финансова помощ в подкрепа на земеделските производители.

Управителният съвет гласува мандат на председателя по време на срещата той да отстоява цялостното изпълнение на Споразумението от страна на властта и да не допуска компромисни решения по отношение на финансовата или законодателната част от договореното.

Разписаният документ е задължение не на конкретни лица, а на институциите, а именно – Министерски съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Следва да се подчертае, че фокусът на НАЗ не е единствено върху финансовата помощ и настоява да се продължат начертаните до момента политики в земеделието, като подобряването на поземлените отношения, регламентирането на дългосрочните договори за арендуване на земеделската земя, разработването на закон за браншовите организации, определянето на напояването като национален стратегически приоритет и облекчаването на екологичния натиск, които водят сектора към устойчивост и конкурентоспособност в дългосрочен план и настояваме те да бъдат следвани, така както е разписано и в Споразумението от 12.02.2024 г. между властта и земеделските организации.

НАЗ настоява държавата да изпълни поетия ангажимент към аграрния сектор. До подписването на Споразумението се стигна след редица мащабни протести на земеделските производители в цялата страна и при неизпълнение на договореното НАЗ заявява готовност за иницииране на нови протестни действия.