Закони

Националната асоциация на зърнопроизводителите проведе Общо събрание

21.02.2019 г., гр. Хисаря. Националната асоциация на зърнопроизводителите проведе годишното си Общо отчетно събрание. На 21 февруари в град Хисаря над 100 от членовете на всички 20 регионални сдружения се събраха и отчетоха работата в Асоциацията за изминалата година. Бяха откроени успехите на регионално, национално и европейско ниво, както и предизвикателства, с които НАЗ предстои да разреши през 2019 г. Сред акцентите в дейността на национално ниво приоритет остават два ключови закона – Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и Закона [...]

Невъзможно е земеделските производители да злоупотребяват с използването на горива за нуждите на производството на земеделски култури

10.12.2012 г., София. Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати писмо до министерството на финансите, НАП, МЗХ и Председателя на комисията по земеделие и гори в Народното събрание г-жа Десислава Танева, писмо с настояване земеделските производители да не попадат в обхвата на ЗДДС, чл. 118, ал. 7 и 8 (ДВ. бр.54 от 17 юли 2012 г.) и Наредба Н-18/ 17.07.2012 г. Неяснотата около текстовете, които провокираха основателни притеснения у земеделските производители, се отнася до следните разпоредби: • въвеждане на задължение за лицата, които за целите на независимата си икономическа дейност извършват зареждане [...]

2012-12-11T16:51:54+02:0011.12.2012|Новини|

Прилагане на ЗДДС

16.11.2012 г., София. За пореден път НАЗ изпрати писмо с искане за разяснение относно прилагането на ЗДДС (ДВ. бр.54 от 17 юли 2012 г.) и Наредба Н-18/ 17.07.2012 г. и дали и съответно при какви обстоятелства земеделските производители попадат в обхвата на направените промени в нормативните актове. Не става ясно дали земеделските производители, които закупуват гориво, което съхраняват в цистерни/ резервоари и го използват, за да зареждат селскостопанските машини за нуждите на собственото производство, трябва регистрират и отчитат зареждането чрез фискална касова бележка и да предават данни дистанционно на НАП. [...]

2012-11-17T10:12:34+02:0016.11.2012|Новини|

Подготвят се промени в закона за земеделските земи

По инициатива на Омбудсмана на Р.България Констатин Пенчев, се състоя среща със зам.министъра на земеделието и храните Светлана Боянова и редица представители на браншови организации от сектор Земеделие, на която присъстваха зам. председателя на УС на НАЗ Радослав Христов и изп. директор Наталия Тодорова. Повод за организирането на форума бяха множество жалби на граждани и техни сдружения за неизпълнение на задълженията за заплащане на дължимите суми по договорите за наем и за аренда, за неправомерно ползване на собствените им земеделски земи и неосигуряването на информация, необходима за защитата на правото [...]

2012-02-16T11:41:15+02:0016.02.2012|Новини|
Go to Top