Земеделски производители в област Ямбол протестират по повод поредното освобождаване на длъжностно лице в Областна дирекция „Земеделие“. Последният директор е освободен от длъжност само 8 месеца след назначаването му. Според земеделците честите промени в ръководния състав създават нестабилност и затрудняват нормалното функциониране на местната дирекция, която играе съществена роля за успешното развитие на земеделието.

Протестът е организиран от Съюза на зърнопроизводителите от област Ямбол и е подкрепен от всички членове на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Към момента е формирана подписка, в която подкрепа са изразили и кметовете на пет общини от област Ямбол.

“Не е нормална ситуацията, в която има непрекъснато смяна на правителства и министри, да бъде толкова непостоянна и работата на Областна дирекция „Земеделие“. Липсата на последователност в управлението води до затруднения в комуникацията и сътрудничеството между фермерите и дирекцията“, смята Стоян Александров, председател на Съюза на зърнопроизводителите от област Ямбол.

Земеделците заявяват, че протестът е безсрочен и машините остават край сградата на земеделската служба, докато не бъде намерен диалог с протестиращите.