За втора поредна година НАЗ обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Чрез инициативата НАЗ продължава ангажираността си в подкрепата и насърчаването на професионалната квалификация на кадри, за които агробизнесът изпитва недостиг.
Отличието бе учредено с Решение на Управителния съвет от края на 2015 г. в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.
Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение в магистърска програма за академичната 2017/2018 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение при следните условия:
∙ Студентът да завършва бакалавърска специалност и да продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство.
∙ Студентът да се обучава в редовна форма на обучение;
∙ Средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.
Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи.
Необходими документи:
– Попълнен формуляр „Молба-декларация“ – образец (можете да го изтеглите от тук);
– Академична справка за целия период на обучение в ОКС „бакалавър“;
– Уверение, издадено от съответното висше учебно заведение, за продължаване на обучението в редовна форма в магистърска специалност;
– Документ за брутния месечен доход на член от семейството за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. (служебни бележки за всички видове доходи).
Краен срок за кандидатстване: 17.11.2017 г.

Конкурсът ще протече в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите. В рамките на втория етап, който ще започне в началото на месец ноември 2017 г., ще се проведат индивидуални интервюта с кандидатите. Присъждането на стипендията ще бъде оповестено на официалната страница на НАЗ.
Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени в указания срок по електронен път на e-mail: office@grain.bg или по пощата на адрес: 1606 София, ул. „Владайска“ 39А, ап. 2.
За повече информация: тел: 02/953 37 26, e-mail: office@grain.bg

През първата – 2016 г. – година на провеждане на конкурса стипендията „Иван Генчев Танев” беше присъдена на студентката от Аграрния университет – Пловдив Пресиана Русева. Тя е първенец на випуск 2016 г. с най-висок успех от бакалавърската специалност по растителна защита, като след това продължава обучението си за придобиване на магистърска степен в същото направление. През есента на 2017 г. Пресиана вече е завършила магистърската си степен с отличен успех – както от изпитите, така и на дипломната работа. По време на следването си провежда стаж в агроаптека, а в момента, по-малко от месец след защитата на магистърската теза, тя търси реализация по специалността, главно в Пловдив и в родния си град – Разград. Категорична е, че иска да остане и да се развива в България.

НАЗ пожелава успех на първата си степендиантка, както и на всички кандидати във втория конкурс.