Управителен съвет на НАЗ

Костадин Костадинов Георги Милев
Костадин Костадинов Георги Милев
Председател на УС Зам.Председател на УС

 

Георги Радев Илия Проданов
Георги Радев Илия Проданов
Зам.Председател на УС Зам.Председател на УС

 

Стелиян Стоянов Мариела Йорданова Димитър Мачуганов
Член на УС Член на УС Член на УС

 

Георги Георгиев Румяна Ангелова Иван Караиванов
Член на УС Член на УС Член на УС

 

Николай Киров Тенчо Тенчев Цветан Берберов
Член на УС Член на УС Член на УС

 

Румен Тодоранов Людмил Работов Стоян Александров
Член на УС Член на УС Член на УС

 

Даниела Димитрова Александър Александров Зарко Иванов
Член на УС Член на УС Член на УС

 

Александър Миндачкин Радостина Димитрова
Член на УС Член на УС
1 Comment
To Top