Управителен съвет на НАЗ

Костадин Костадинов

Председател на УС

Георги Радев – Зам. Председател на УС
Илия Проданов – Зам. Председател на УС
Георги Милев – Зам. Председател на УС
Людмил Работов – Зам. Председател на УС
Николай Киров – Член на УС
Румяна Ангелова – Член на УС
Радослав Христов – Член на УС
Георги Георгиев – Член на УС
Радостина Димитрова – Член на УС
Стелиян Стоянов – Член на УС
Даниела Димитрова – Член на УС
Жечко Андрейнски – Член на УС
Веселка Василева – Член на УС
Маломир Власов – Член на УС
Стоян Александров – Член на УС
 Цанка Нацева – Член на УС
 Пламен Генчев – Член на УС
 Димитър Донев – Член на УС
 Станислав Стоянов – Член на УС

1 Comment
To Top