Управителен съвет на НАЗ

Илия Проданов

Председател на УС

Георги Радев

Член на УС

Георги Милев

Член на УС

Людмил Работов

Член на УС

Георги Георгиев

Член на УС

Николай Киров

Член на УС

Радослав Христов

Член на УС

Веселка Василева

Член на УС

Румяна Ангелова

Член на УС

 Жечко Андрейнски

Член на УС

Коста Костов

Член на УС

Иван Мушев

Член на УС

Милен Коев

Член на УС

 Маломир Власов

Член на УС

 Цанка Нацева

Член на УС

 Галя Чешмеджиева

Член на УС

1 Comment
To Top