Management Board

Kostadin Kostadinov

Chairman of The Management Board

George Radev

Vice-Chairman

Ilia Prodanov

Vice-Chairman

Vice-Chairman

Vice-Chairman

Николай Киров

Член на УС

Румяна Ангелова

Член на УС

Радослав Христов

Член на УС

Веселка Василева

Член на УС

Маломир Власов

Член на УС

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

НАЗ е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство.
To Top