Supervisory Board

Светослав Русалов Радослав Христов Венелин Великов
Svetoslav Rusalov Radoslav Hristov Venko Velikov
Chairman of SB Member Member
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

НАЗ е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство.
To Top